18468_telegram_messenger

 

چند ماهی است که صفحات مربوط به شهید محمد کچویی در شبکه هایی همانند تلگرام و اینستاگرام راه اندازی شده است. برای مشاهده و عضویت در این شبکه ها می توانید اینجا و اینجا را کلیک نمائید و یا به دوستان خود معرفی نمایئد.

 

لازم به ذکر است که مطالبی که در سایت شهید کچویی بارگذاری می شود در این شبکه های اجتماعی بعضا قرار می گیرد و علاوه بر سایت مطالبی در این شبکه ها قرار میگیرد که در سایت بعضا موجود نمی باشد.