دکتر عباس میلانی

دکتر عباس میلانی

 

سید محمد رضا سعادتی ( مشهور به سید سیکو) از اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ دستگیر می شود و این دستگیری آغاز جنجال عظیمی می شود. سعادتی در ابتدا بازجویی می شود و به ارتباط خود با شوروی و کا.گ.ب اذعان می کند و پرونده او توسط آیت الله احمد آذری قمی به پیش می رود.اما چند روز بعد تحت جو سازی های سازمان مجاهدین خلق و با وساطت آیت الله سید محمود طالقانی رسیدگی به پرونده به تعویق افتاده و حدود ۱۷ ماه بعد در آبان ماه سال ۱۳۵۹ دادگاه سید محمد رضا سعادتی (سید سیکو) توسط آیت الله موسوی تبریزی برگزار می شود و پس از ۱۰ جلسه دادگاه سعادتی به ۱۰ سال حبس محکوم می شود. سعادتی پس از آغاز شورش های مسلحانه در خرداد سال ۶۰ نقش موثری در ایجاد بلوا در زندان اوین و همچنین ترور شهید محمد کچویی (رئیس زندان) ایفا می کند و به همین دلیل در مرداد سال ۶۰ مجددا دادگاهی شده و توسط آیت الله محمدی گیلانی به اعدام محکوم می شود.

 

دکتر عباس میلانی پیرامون پرونده محمد رضا سعادتی و جاسوسی سازمان مجاهدین برای شوروی و سرویس کا.گ.ب مصاحبه ای را انجام داده است که از نظر شما می گذرد.

 

میلانی نویسنده کتاب شاه و معمای هویدا می باشد و قرائتی خلاف نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و همین موضوع باعث می شود تا بتوان نگاه های وی را فارغ از خط کشی های مرسوم بررسی نمود و اینکه وی نقش جاسوسی را برای مجاهدین خلق صریحا اعلام میکند قابل توچه می باشد.