احسان نراقی

احسان نراقی

در خاطرات زندانیان مشهور بعد از انقلاب اسلامی می توان خاطرات جالبی از دوران زندان اوین یافت. یکی از این خاطرات مربوط به احسان نراقی ( مشاور شاه و از نزدیکان فرح پهلوی در قبل از انقلاب اسلامی ) می باشد که به ماه ها حضور خود در اوین اشاره کرده است.

نراقی در این خاطرات از محمد کچویی نام می برد که در آن ماه ها رئیس زندان اوین بود و از نظر او فردی دلسوز و خوش برخورد بوده است و وی در کتاب خود شهید کچویی را نماد مبارزین مسلمان معتقد به جمهوری اسلامی محسوب می کند.

احسان نراقی در بخشی از خاطرات خود می گوید: مدتی که در بیمارستان زندان بودم آگاهی از نحوه کار در اوین برایم مفید بود. مسئول زندان محمد کچویی نام داشت که یک سال و نیم بعد توسط منافقین به قتل رسید. تقریباً هر شب به دیدار پزشک و و زندانیان زندان می رفت. با آنکه دارای تحصیلات ابتدایی بود مع ذلک به ماهیت حرفه و خصلت مبارزه طلبانه و کتب و نویسندگان و در نتیجه به من علاقه نشان می داد. او پس از گشت شبانه در آستانه درب اتاق من می ایستاد و با هم صحبت میکردیم.کچویی بسیار با وجدان و وظیفه شناس بود و به درد دل زندانیان کاملا گوش می داد. در طول چهار ماهی که در زندان اوین بودم به درخواست هایی که درباره زندانیان کردم پاسخ مثبت داد.

نراقی در بخش دیگری از خاطرات خود به آزاد شدن ذبیحی ( از وعاظ مشهور قبل از انقلاب) از زندان و مخالفت کچویی با این آزاد شدن اشاره می کند که سر انجام با کشته شدن ذبیحی بیرون از زندان استدلال محمد کچویی در آزاد نشدن ذبیحی و در امان بودن او در زندان به اثبات می رسد.

از کاخ شاه تا زندان اوین ، خاطرات احسان نراقی صفحات ۲۷۰ الی ۲۷۳