بخش کوتاهی از مستند شهید اسدالله لاجوردی که در مورد شکنجه های شهید لاجوردی و شهید محمد کچویی است.

این مستند در سال ۱۳۷۷ توسط تلویزیون شاهد ساخته و پخش شده است.