در۸ تیر ماه ۱۳۶۰ و پس از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ، برخی از زندانیان وابسته به جنبش ملی مجاهدین ( منافقین) در زندان اوین دست به شورش می زنند که با برخورد شهید کچویی به عنوان مسئول زندان مواجه می شوند. در حوالی ظهر ۸ تیر ماه، که برخی از عوامل دادستانی انقلاب تهران همانند شهید اسدالله لاجوردی و آیت الله محمدی گیلانی و … مشغول استراحت و صرف ناهار در محوطه زندان اوین بودند یکی از اعضای نفوذی سازمان در میان پاسداران با نام سید کاظم افجه ای هزاره ای تصمیم به ترور یک جا و دست جمعی اعضای دادستانی میگیرد که در این میان محمد کچویی تلاش می کند جلو این کار را گرفته و جان دیگر افراد حاضر در صحنه را نجات دهد. به همین دلیل وی در مقام کاظم افجه ای قرار گرفته و از ناحیه کتف و سر مورد اصابت گلوله قرار میگیرد و به شهادت می رسد .پس از این اقدام عامل ترور شهید محمد کچویی دستگیر می شود و به اتاق طبقه سوم زندان اتاق شهید لاجوردی برده می شود اما در یک لحظه و با استفاده از غفلت ماموران خود را از طبقه سوم به پایین پرتاب می کند و کشته می شود . پس ازاین واقعه و با پیگیری های شهید لاجوردی ، مشخص می شود خط دهنده اصلی این عملیات در زندان اوین ، سید محمد رضا سعادتی شیرازی (سید سیکو) از اعضای اصلی مجاهدین خلق در زندان بوده است که مشغول طی دوران محکومیت خود به عنوان جاسوس بوده است. با اعترافات مهدی آسمان تاب به عنوان مطلع از روابط سعادتی با کاظم افجه ای ، سعادتی مجددا دادگاهی شده و طی حکم آیت الله محمدی گیلانی در مرداد ۱۳۶۰ اعدام می شود.