مطالب برگزیده

احمد رضا کریمی، خاطرات عضویت در سازمان مجاهدین خلق تا فعالیت علیه سازمان

احمدرضا کریمی از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق است. از سال های اوج فعالیت سازمان تا سال های دهه شصت خاطرات ناب و جذابی دارد که در ادامه بخشی از آنها از نظر شما...